Studio projektowe
 

<< strona główna

Autor: Tomasz Celary

Programowanie w PHP

skrót od "PHP: Hypertext Preprocessor", jest szeroko używanym językiem skryptowym ogólnego zastosowania, tworzonym na zasadach Open Source, dopasowanym do potrzeb aplikacji WWW, z możliwością zagnieżdżania w HTML. Jego składnia bazuje na językach C, Java i Perl, i jest łatwa do nauczenia. Celem tego języka, jest umożliwienie twórcom serwisów WWW szybkiego pisania dynamicznych stron, jednak PHP potrafi znacznie więcej.

1. Wstęp

2. Sprawy techniczne

3. Formularze

4. Pliki

   4.1. Podstawowe operacje na plikach
   4.2.
Wysyłanie plików na serwer – formularz
   4.3. Zarządzanie plikami i katalogami
   4.4. Niebezpieczne skrypty

5. Baza danych MySQL

6. Opis funkcji PHP

Szczegółowych informacji na temat php należy szukać w publikacji:
Podręcznik php - opracowanej przez specjalistów tego języka